Trang Chủ / songnhac_admin

songnhac_admin

THÔNG BÁO: VỀ TRANG FACEBOOK CỦA PHÂN HIỆU SÓNG NHẠC KHÁNH HỘI

Hệ thống Trường Sóng Nhạc xin thông báo hiện nay trang Facebook này của phân hiệu Trường Sóng Nhạc Khánh Hội vì lý do kỷ thuật nên không còn hoạt động nữa. Mọi thông tin về Trường Sóng Nhạc Khánh Hội sẽ được cập nhật qua trang Facebook mới https://www.facebook.com/truongsongnhac.khanhhoi và trên ...

Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ PIARA EXAMINATIONS

Piara examinations là kỳ thi thẩm định trình độ Piano thông qua các bài diễn tấu của thí sinh. Đây là kỳ thi mang tính thực hành với các kỹ năng biểu diễn của đàn Piano. Thí sinh có thể đăng ký thi bất cứ trình độ nào phù hợp ...

Đọc thêm