Trang Chủ / Chương Trình Hội Diễn Sóng Nhạc Summer Concertour 27-07- 2018 Tại Sóng Nhạc Khánh Hội

Chương Trình Hội Diễn Sóng Nhạc Summer Concertour 27-07- 2018 Tại Sóng Nhạc Khánh Hội

Chương Trình Hội Diễn Sóng Nhạc Summer Concertour 27-07- 2018 Tại Sóng Nhạc Khánh Hội

Chiều 27/07/2018 tại Sóng Nhạc Khánh Hội Tp.Hcm đã diễn ra Chương trình Hội diễn Sóng Nhạc Summer Concertour. Với sự Tham gia của Học sinh các lứa tuổi đang theo học tại Trường Sóng Nhạc Khánh Hội chương trình được sự cổ vũ nhiệt tình của các phụ huynh ...

Đọc thêm