Trang Chủ / Kiểm tra học vụ Sóng Nhạc

Kiểm tra học vụ Sóng Nhạc

KIỂM TRA HỌC VỤ SÓNG NHẠC

Biểu diễn học vụ : Kiểm tra đánh giá Chuyên môn. Học sinh : Phương Anh . Đánh giá của Hội đồng Chuyên môn : Với tác phẩm nổi tiếng của Danh cầm Richard cleyderman, Phương Anh đã thể hiện được sự tinh tế và nhạc cảm trong tiếng đàn, đánh ...

Đọc thêm