Trang Chủ / Thư Viện

Thư Viện

Âm nhạc trong giáo dục con trẻ

Tầm quan trọng của âm nhạc trong giáo dục con người là một trong những điểm gặp nhau của các nền văn minh Đông và Tây. Ở phương Đông, người xưa quan niệm “hưng ư thi, lập ư lễ, thành ư nhạc” tức giáo dục con người trước tiên tạo ...

Đọc thêm