• 718A Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  • 0903 313 231
  • [email protected]

Biểu diễn Tổng kết cuối năm 2011

Bài báo cáo của Trần Đinh Hải Tùng ,Piano Mầm non

Xem Video tại :http://youtu.be/6npP4wwPcZ4

Bài báo cáo của Thanh Tuyền ,Piano Mầm non

Xem Video tại : http://youtu.be/A6gc67PBWnM

Bài báo cáo của Mai Khanh , Keyboard Sơ cấp

Xem Video tại : http://youtu.be/Tf3dhDT2PBA

Bài báo cáo của Như Hằng , Piano Adult Xem Video tại : http://youtu.be/zEqYDud61Os

Bài báo cáo của Như Huân , Piano Adult Xem Video tại : http://youtu.be/6WTtG2zaes0

Bài báo cáo của Tiến Tài , Piano Sơ cấp Xem Video tại : http://youtu.be/8QGbyiL_O4o

Bài báo cáo của Thiên Trang , Piano Sơ cấp Xem Video tại : http://youtu.be/37npXOUFQL0

Bài báo cáo của AnTuấn , Piano Adult Xem Video tại : http://youtu.be/gHPfKQkS85o

Bài báo cáo của Thanh Giang , Piano Sơ cấp Xem Video tại :http://youtu.be/TWKWfPdW348

 Bài báo cáo của Thúy Lan , Piano Adult Xem Video tại :http://youtu.be/RmhBgsv2HW4

Bài báo cáo của Thanh Hà , Piano Adult Xem Video tại :http://youtu.be/xR1-WHUumh4

Bài báo cáo của Ngân Quỳnh , Piano Sơ cấp Xem Video tại :http://youtu.be/VLu6KRBewgs

Bài báo cáo của Minh Hoàng ,Piano Mầm non

Xem Video tại : http://youtu.be/4MDCK6WwaDc

 Bài báo cáo của Khánh Linh , Piano Sơ cấp Xem Video tại :http://youtu.be/oJIzvBnZalM

Bài báo cáo của Khánh Dung, Piano Adult Xem Video tại :http://youtu.be/XWrziOZQ1is

Bài báo cáo của Hoàng Hà, Piano Adult Xem Video tại :http://youtu.be/ifPcUbANaAo

Bài báo cáo của Hoàng Anh ,Piano Mầm non

Xem Video tại : http://youtu.be/IOe8JF1HqEw

Bài báo cáo của Thanh Uyên,Piano Mầm non

Xem Video tại:http://youtu.be/t_TCPgvTcs8

Bài báo cáo của Nhật Minh , Keyboard Sơ cấp

Xem Video tại :http://youtu.be/LYK09LMHv

Bài báo cáo của ThanhTú , Keyboard Sơ cấp

Xem Video tại :http://youtu.be/LYK09LMHv

Bài báo cáo của Đình Huy, Piano Adult Xem Video tại : http://youtu.be/3e4IvnBX-M

Bài báo cáo của Đăng Trình , Piano Sơ cấp Xem Video tại :http://youtu.be/yY4-GvPeTvg

Bài báo cáo của Bình Minh , Piano Sơ cấp Xem Video tại :http://youtu.be/ZClH0CqqXJE

Bài báo cáo của Linh Đan 2 , Piano Sơ cấp Xem Video tại :http://youtu.be/Cz6Gom8w8JU

Bài báo cáo của Khánh Đoan, Piano Sơ cấp Xem Video tại :http://youtu.be/9iSaqI-_A3M

Bài báo cáo của Bảo Vy, Piano Sơ cấp Xem Video tại :http://youtu.be/1Zy6AvYW0YI

Bài báo cáo của Linh Đan 3, Piano Sơ cấp Xem Video tại :http://youtu.be/1aKelBfi5k8

Bài báo cáo của Anh Tiến, Piano Sơ cấp Xem Video tại : http://youtu.be/tllGTqmS4UI