• 718A Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  • 0903 313 231
  • [email protected]

Biểu diễn báo cáo chuyên môn : “Bay cao ước mơ Âm Nhạc”

THÔNG BÁO HỌC VỤ

 V/v: Chương trình báo cáo chuyên môn năm học 2019

 Chủ đề : “Bay cao ước mơ Âm Nhạc”

Để tạo điều kiện nâng cao chất lượng học tập cho các em học sinh có thành tích học tập tốt , Trường Sóng Nhạc triển khai chương trình báo cáo chuyên môn trên toàn hệ thống Sóng Nhạc . 1.Hình thức báo cáo : chương trình biểu diễn của các Học sinh sẽ được quay hình và phát hành video clip trên hệ thống truyền thông của Trường Sóng Nhạc. 2. Đăng ký tiết mục biểu diễn báo cáo : Bắt đầu từ ngày 10/04/2019 , BGH tiếp nhận tiết mục đăng ký báo cáo của các em Học sinh , thời gian đăng ký sẽ kéo dài đến hết tháng 8/2019 3.Thời gian và địa điểm tiến hành quay hình : BGH sẽ công bố lịch quay hình theo thứ tự đăng ký tiết mục đến từng em Học sinh. Địa điểm : Phòng Grand Piano, lầu 2 Trường Sóng Nhạc, 718A Âu Cơ, phường 14 Tân bình. 4.Phát hành Video Clip : Bắt đầu từ ngày 25/04/2019, các video clip biểu diễn báo cáo chuyên môn của các em Học sinh Sóng Nhạc sẽ tuần tự được phát trên các kênh truyền thông chính thức của Hệ thống Sóng Nhạc. Chương trình này nhằm mục đích để các Học sinh trong toàn Hệ thống Sóng Nhạc có cơ hội thể hiện tài năng và là dịp cho các em giao lưu và học hỏi lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ. Đề nghị quý Thầy cô chuẩn bị thật tốt các tiết mục biểu diễn cho các em, và cũng mong quý Phụ huynh tạo điều kiện và động viên các em tham gia Chương trình .

BGH Trường Sóng Nhạc