• 718A Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  • 0903 313 231
  • [email protected]

Khoá học Vi tính nhạc - thu âm kỹ thuật số

thu-am-1  Khóa học : Viết nhạc trên máy vi tính · Thời gian học: 48 tiết (1tiết = 45’), học 1 khóa 3 tháng (1 tuần học 2 tiết (chia làm 1 lần hoặc 2 lần) · Đối tượng Ghi danh: Học viên đã có kiến thức về nhạc lý cơ bản, biết sử dụng máy vi tính. · Trang thiết bị giảng dạy: phòng Studio với máy vi tính và các trang thiết bị âm nhạc mới nhất *  Mục đích đào tạo của khóa học:

1. kỹ năng viết nhạc trên máy vi tính. 2. biên tâp,chế bản sách âm nhạc trên máy vi tính.

Nội dung khóa học : 1. Tìm hiểu về phần mềm viết nhạc :Encore, Final ,Sibelius…

v Cài đặt Chương trình, lắp đặt thiết bị phù hợp cho nội dung học trên máy vi tính v Giới thiệu khái quát về phần mềm ENCORE v Ý nghĩa và tính năng các thành phần trên cửa sổ chương trình Encore v Các nút lệnh theo Qui ước của chương trình Window v Tạo một đề án (Project) : Chuẩn bị giấy viết nhạc (Dàn trang)

2. Thực hành viết nhạc

v Công cụ định kích cỡ và khoảng cách dòng nhạc v Trình bày dạng văn bản cho bài nhạc v Các thành phần trong văn bản v Các vấn đề liên quan đến cách hiển thị

3. Các phương thức ký âm

v Ký âm căn bản,công cụ tiện ích v Dùng mouse và bàn phím để ký âm . v Kết hơp với đàn keyboard để ký âm

4.Thể hiện hiệu quả bài nhạc trên văn bản Encore:

v Vận dụng Soundcard , điều tiết âm thanh của âm nhạc trên văn bản encore.

Khóa học : Soạn nhạc trên máy vi tính - MIDI SEQUENCER

· Thời gian học: 48 tiết (1tiết = 60’),học 2khóa (6 tháng) (1 tuần học 2 tiết ) · Đối tượng Ghi danh: Học viên đã có kiến thức về : nhạc lý cơ bản, biết sử dụng máy vi tính. · Trang thiết bị giảng dạy : phòng Studio với máy vi tính và các trang thiết bị âm nhạc mới nhất.

*  Mục đích đào tạo của khóa học:

1. Trang bị kiến thức về âm nhạc vi tính, làm nhạc midi. 2. khả năng soạn nhạc, phối nhạc, hòa âm trên máy vi tính.

Nội dung khóa học : 1. Tìm hiểu về midi (midifile).

v Kết nối midi: (nhạc cụ với máy tính) v Giới thiệu khái quát về phần mềm SONAR v Vận hành một file midi v Phân tích midifile trên SONAR v Tạo một MidiProject (đề án midi)

2. Midi sequencer 16Multitrack

v Midi recording v Midi edit (quantize, velocité, random, v.v..) v Tạo một midi Rhythm track v Real record và Step record

3. Midi mixer

v Tìm hiểu về midi mixer, sound modul, v Liên kết các Sound modul . v Tìm hiểu về virtual Sound modul (Synth Soft :Edirol quartet, Edirol Sound canvas, Orchestra Editrol,VST Drumer,VST Instrument …v.v..)

4. Midi và công nghệ Sampler:

v Vận dụng công nghệ Sampler cho tác phẩm âm nhạc midi.