• 718A Âu Cơ,F.14,Q.Tân Bình, TP.HCM
  • 0903 313 231
  • songnhacbox@gmail.com

Tổng kết cuối năm 2015: Sóng Nhạc Online (Nhóm Đàn - Phần 4 )

Là Chương trình thực hiện Video Clip phát hành trên mạng internet, tạo sân chơi âm nhạc vào dịp cuối năm 2015 với nhiều hình thức, thể loại, bộ môn âm nhạc trong chương trình đào tạo của Sóng Nhạc, Qui tụ các em học sinh đang theo học tại Sóng Nhạc.

MỤC ĐÍCH:

* Tạo cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các Học Sinh, giáo viên Trường Âm nhạc Sóng Nhạc..

* Báo cáo kết quả học tập trong năm 2015, tạo điều kiện cho Phụ huynh nhìn thấy sự tiến triển trong học tập Âm Nhạc của con em mình.

* Tạo sân chơi âm nhạc cho những tài năng trẻ Sóng Nhạc có khả năng biểu diễn, tư duy sáng tạo âm nhạc.

Nguyễn Thành Trung

Trần Nguyễn Mai Khôi

Quỳnh Ngọc Bảo Trâm

Nguyễn Như Huân

Nguyễn Đăng Khoa

Nguyễn Đặng Minh Huy

Ngô Ý An

Nguyễn Thị Hoàng Ngân

Lê Hữu Khánh Vân

Nguyễn Minh Thơ