• 718A Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  • 0903 313 231
  • [email protected]

Tổng kết cuối năm 2015: Sóng Nhạc Online (Nhóm Đàn - Phần 6 )

Là Chương trình thực hiện Video Clip phát hành trên mạng internet, tạo sân chơi âm nhạc vào dịp cuối năm 2015 với nhiều hình thức, thể loại, bộ môn âm nhạc trong chương trình đào tạo của Sóng Nhạc, Qui tụ các em học sinh đang theo học tại Sóng Nhạc.

 MỤC ĐÍCH: * Tạo cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các Học Sinh, giáo viên Trường Âm nhạc Sóng Nhạc.. * Báo cáo kết quả học tập trong năm 2015, tạo điều kiện cho Phụ huynh nhìn thấy sự tiến triển trong học tập Âm Nhạc của con em mình.

* Tạo sân chơi âm nhạc cho những tài năng trẻ Sóng Nhạc có khả năng biểu diễn, tư duy sáng tạo âm nhạc.

Huỳnh Phúc Bảo Ngọc

Lương Anh Tuấn

Huỳnh Phúc Kim Ngân

Huỳnh Tấn Lộc

Lâm Bảo Gia

Nguyễn Ngọc Nam Phuong

Trần Ngọc Bảo Trân

Lê Hoàng Bảo Ngọc

Nguyễn Duy Minh Thịnh

Phan Ngọc Linh Dan